Feminismin edistäminen Suomessa ja Skandinaviassa

Tarkastelkaamme, miten Suomi ja muut Skandinavian maat ovat jatkuvasti työskennelleet edistääkseen feminismiä ja taistellakseen sukupuolten tasa-arvon puolesta vuosien varrella.

Feminismi on maailmanlaajuinen liike koko maailmassa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Toisin kuin yleisesti luullaan, että liike on puolueellinen naisia kohtaan, feminismi ulottuu sekä miesten että naisten oikeuksiin eikä pelkästään naisiin. 

Naiset ovat vuosien varrella taistelleet tasa-arvon puolesta maailmassa, jossa annetaan epäoikeudenmukaisia mahdollisuuksia sukupuolen vuoksi. Tässä maailmassa naisia on pyydetty pysymään menestyvien miesten takana, koska uskottiin, että naiset eivät voi koskaan rinnastaa siihen, mitä miehet voivat tehdä. Onneksi ajat ovat muuttuneet, ja naisilla on nyt ääni, joka voi auttaa heitä puolustamaan oikeuksiaan, joihin heillä on eniten oikeus.

Maallisten maahanmuuttajien yhdistyksen kaltaisten järjestöjen avulla naisilla on nyt rohkeutta puhua puolestaan ja nähdä, kuinka arvokkaita he ovat yhteiskunnassa. Kaikkialla maailmassa ja Euroopassa yhä useammat naiset ovat tunnustaneet arvonsa ja ovat jopa turvanneet asemansa jopa suurissa hallituksissa, joissa he voivat käyttää alustaansa tehokkaammin.

Feminismi Suomessa

Suomen tiedetään jo pitkään olevan yksi niistä maista, joilla on vankka kanta sukupuolten tasa-arvoon. Vuosien varrella Suomen kansa on tukenut suuresti YK:n työntämiä naisten vaikutusmahdollisuuksia. Sen lisäksi maa näkee sukupuolten tasa-arvon olevan kehityksen ja taloudellisen kehityksen osa-alue, joka voi auttaa nostamaan maassa elintasoa. 

Vaikka Suomella ei ole samaa maantiedettä Skandinavian kanssa, molemmat puolustavat hyvin sitä, miten naisia on kohdeltava. Itse asiassa jo vuonna 1902 Suomi nousi seisomaan ja tuli yksi varhaisimmista maista, joka on omaksunut sen, että myös naiset ansaitsevat äänioikeuden ja pyrkiä vaaleilla valittuun virkaan. 

Sen jälkeen suomessa naiset ovat saaneet valtuudet puolustaa sitä, mitä he todella ansaitsevat. Naapurimaidensa tavoin hekin tietävät, että naisia on kohdeltava tasapuolisesti miehiin verrattuna.

Skandinavian maat ja feminismi

Norja, Ruotsi ja Tanska ovat kolme Skandinavian maata Euroopassa, jotka sijaitsevat lähellä Pohjoismaita, kuten Suomessa ja Islannissa. Vaikka näillä mailla ei ole samaa kulttuuria ja sijaintia, ne kannattavat samoja uskomuksia, joiden mukaan naisia olisi kohdeltava tasapuolisesti. 

Itse asiassa Ruotsin tiedetään olevan yksi niistä maista, joilla oli ensimmäinen feministihallitus maailmassa. Näin niillä pyritään varmistamaan, että miehillä ja naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää demokratiaa, oikeutta ja mahdollisuuksia, jotka voivat auttaa muokkaamaan yhteiskuntaa. 

Kuten muillakin mailla, Skandinavialla ja Suomella on pitkä matka feminismissä. Silti heidän intohimonsa toteuttaa naisten tasa-arvoinen kohtelu on todellakin kiitettävää, paljon enemmän siitä, että heidän feministiset liikkeensä tukevat heidän miesjohtajiaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira
©2020 Suomen sekulaarit maahanmuuttajat RY